Forslag om endring i kapitaldekningsregelverket som følge av endring i regnskapsloven § 5-17 om vurdering etter egenkapitalmetoden - Høring

Departementet har vurdert at høringen om endringer i kapitaldekningsregelverketsom følge av endringer i regnskapsloven § 5-17 om vurdering etter egenkapitalmetoden, foreløpig ikke følges opp. (Brev til Kredittilsynet 27.01.04).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: