Forslag om endringer i helseregisterloven

Høringsfrist 18. februar 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.02.2005

  • Høringsfrist: 18.02.2005