Forslag om lovendringer for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2012