Forslag om nye lovbestemmelser i lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (midlertidig undersøkelsesutvalg)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2009

Resultat: