Forslag til endring av forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS-registerforskriften)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.10.2011