Forslag til endring av havbeiteforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2012