Forslag til endring av lov om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven)

Høringsfrist 15. januar 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: