Forslag til endring av prosentsats for årlig økning av gebyr for Justervesenets virksomhet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.10.2008