Forslag til endring av prosentsats for årlig økning av gebyr for Justervesenets virksomhet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.10.2008