Forslag til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge - kontroll av oppholdsstatus

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.01.2014