Forslag til endringer i akvakulturloven

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Formålet med lovendringsforslaget er å legge til rette for endring av reglene om eierkontroll i lakseoppdrettsnæringen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2013