Forslag til endringer i barnehageloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.02.2003

Vår ref.: 02/02852

Deres ref

Vår ref

Dato

 

02/02852

20 desember 2002

 

Barne- og familidepartementet fremmer for høring vedlagte forslag til endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven) for å følge opp Stortingets avtale om barnehagepolitikken av 11. juni 2002 (Barnehageavtalen).

Høringsnotatet inneholder forslag om å lovfeste en plikt for kommunen til å sørge for et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder. Forslaget er ment å være et virkemiddel for å nå Stortingets og Regjeringens mål om at alle som ønsker det skal få tilbud om barnehageplass. Pliktbestemmelsen gir ingen rett til barnehageplass. Et tilsvarende forslag har vært på høring tidligere (mars 2001). Forslaget ble i hovedsak positivt mottatt under forutsetning av økte statlige midler til sektoren. Departementet sender saken på offentlig høring på nytt på grunn av endrede rammebetingelser som følge av Barnehageavtalen.

Videre fremmes det for høring et forslag om å lovfeste at kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold. Brukernes ønsker skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. En samordnet opptaksprosess må sikre likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager. En samordnet opptaksprosess foreslås som et virkemiddel for å få full oversikt over etterspørselen etter barnehageplasser, for derved å kunne oppnå full dekning. Samtidig legges det til grunn at en samordnet opptaksprosess vil kunne ivareta brukernes ønsker og behov på en god måte.

Departementet fremmer også for høring forslag om å innføre en hjemmel i barnehageloven for å kunne gi forskrifter om foreldrebetalingen.

Departementet vil foreta en helhetlig gjennomgang av barnehageloven med sikte på forenkling og modernisering. Dette vil vi komme tilbake til.

Vedlagt følger høringsnotatet med forslag til endringer i barnehageloven, og liste over høringsinstansene. Departementet ber om at høringsinstansene vurderer eventuelle underliggende etaters behov for å uttale seg.

Høringsnotatet er lagt ut på www.bfd.dep.no

Menyvalg: publikasjoner/høringsnotater.

Vi ber om eventuell uttalelse til høringsnotatet innen 21. februar 2003.

Med hilsen

Arni Hole (e. f.)
ekspedisjonssjef

Hilde Eline Hoel
seniorrådgiver

Fredrikstad kommune

Lykkeberggate 1

1600

FREDRIKSTAD

Rakkestad kommune

Postboks 264

1891

RAKKESTAD

Våler kommune

 

1520

VÅLER I ØSTFOLD

Frogn kommune

Rådhuset

1441

DRØBAK

Bærum kommune

Postboks 23

1301

SANDVIKA

Oslo kommune

Rådhuset

0037

OSLO 1

Kongsvinger kommune

Skolegt. 7

2200

KONGSVINGER

Sør-Odal kommune

 

2100

SKARNES

Grue kommune

 

2260

KIRKENÆR

Folldal kommune

Nyberg

2850

FOLLDAL

Gjøvik kommune

Serviceboks

2810

GJØVIK

Dovre kommune

 

2662

DOVRE

Lunner kommune

Postboks 94

2713

ROA

Hemsedal kommune

 

3560

HEMSEDAL

Nedre Eiker kommune

Rådhusgata

3050

MJØNDALEN

Svelvik kommune

Postboks 40

3060

SVELVIK

Tjøme kommune

Gon

3145

TJØME

Siljan kommune

Kommunehuset

3748

SILJAN

Vinje kommune

 

3890

YTRE VINJE

Vegårshei kommune

Myra

4930

VEGÅRDSHEI

Åmli kommune

 

4850

ÅMLI

Søgne kommune

Postboks 1051

4640

SØGNE

Åseral kommune

Rådhuset

4540

ÅSERAL

Stavanger kommune

Haakon VIIs gt. 11

4005

STAVANGER

Time kommune

Arne Garborgs Veg

4340

BRYNE

Forsand kommune

 

4110

FORSAND

Bergen kommune

Postboks 805

5002

BERGEN

Fitjar kommune

Postboks 83

5418

FITJAR

Førde kommune

Postboks 338

6801

FØRDE

Selje kommune

 

6740

SELJE

Vanylven kommune

Rådhuset

6143

FISKÅBYGD

Stordal kommune

 

6250

STORDAL

Averøy kommune

 

6530

BRUHAGEN

Trondheim kommune

Munkegt. 1

7004

TRONDHEIM

Snillfjord kommune

 

7257

SNILLFJORD

Rissa kommune

 

7100

RISSA

Verdal kommune

 

7650

VERDAL

Lierne kommune

 

7882

NORDLI

Høylandet kommune

 

7977

HØYLANDET

Narvik kommune

Kongensgate

8500

NARVIK

Brønnøy kommune

Storgaten 73

8900

BRØNNØYSUND

Vega kommune

 

8980

GLADSTAD

Vefsn kommune

Postboks 175

8651

MOSJØEN

Sørreisa kommune

 

9310

SØRREISA

Skjervøy kommune

Postboks 145

9180

SKJERVØY

Hammerfest kommune

Postboks 1224

9616

HAMMERFEST

Gamvik kommune

Vevikveien 6-8

9970

MEHAMN

Tana kommune

Rådhusvn. 3

9845

TANA

Båtsfjord kommune

Postboks 40

9991

BÅTSFJORD