Forslag til endringer i foretaksregisterloven og enhetsregisterloven mv

Høringsfrist 21. mars 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: