Forslag til endringer i forskrift 2011-12-16-1349 om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.05.2014

Vår ref.: 14/31 KTA HJS

Høringsbrev

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Departementene

Helsedirektoratet

Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Landets fylkesmenn

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landslaget for offentlige pensjonister

Pensjonistforbundet

Seniorsaken i Norge

Statens helsetilsyn

Statens seniorråd

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Til toppen