Forslag til endringer i forskrift om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger og forskrift om fibermerking av tekstilprodukter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.02.2012