Forslag til endringer i lov 19. juni 1986 nr 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring (mesterbrevloven) og forskrift 12. desember 1986 nr 2187 til mesterbrevloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2008