Forslag til endringer i Lov av 24. juni 1994 om sjøfarten (sjøloven). Rettsvern for pant i skrog som bygges ved utenlandske verft før ferdigstilling ved norsk verft.

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette forslag til endringer i sjøloven på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.01.2009