Forslag til endringer i tarifforskriften for fastsettelse av tariffer for bruk av Gjøa gassrørledning

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.05.2010