Høring - forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter (tilbakebetalingsforskriften) fastsettes for ett kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt en endringsforskrift til tilbakebetalingsforskriften for 2014 på alminnelig høring. Bakgrunnen for dette er den forestående innføringen av en ny låneforvaltningsmodul i Lånekassen. Denne vil innføres medio 2014, og er en del av moderniseringen av Lånekassens IT-system.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2014

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter (tilbakebetalingsforskriften) fastsettes for ett kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt en endringsforskrift til tilbakebetalingsforskriften for 2014 på alminnelig høring. Bakgrunnen for dette er den forestående innføringen av en ny låneforvaltningsmodul i Lånekassen. Denne vil innføres medio 2014, og er en del av moderniseringen av Lånekassens IT-system.
(14.10.2013)

___________________________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. høringsinstanser (PDF-fil, 97 Kb)

Høringsnotat: Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 (PDF-fil, 114 Kb)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

_________________________________________________________________________________________

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 2. mars 2014 Forskrift om endring i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014.
Forskriften er publisert på Lovdata.