Forslag til forskrift om omsetning av visse reseptfrie legemidler utenom apotek og forslag om lovendring for å innføre søknadsgebyr m.v. – høring

Høringsfrist 23. april 2003 og 20. mars 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: