Forslag til handlingsplan mot resistens

Det er en markant økning i medikamentbruk mot lakselus. Mattilsynet, med bidrag fra Statens legemiddelverk, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet og Fiskeridirektoratet, har utarbeidet et forslag til en handlingsplan mot resistens.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.02.2017