Forslag til nasjonal strategiplan for torskeoppdrett

Strategiplanen har som mål å medvirke til utviklingen av en kommersiell og bærekraftig næring basert på oppdrett av torsk gjennom en fokusert, samordnet og langsiktig offentlig medvirkning. Strategiplanen er utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe nedsatt av Regjeringsutvalget for marin verdiskaping, der også Norges forskningsråd og SND har vært representert.

Forslag til nasjonal strategiplan for torskeoppdrett

Strategiplanen har som mål å medvirke til utviklingen av en kommersiell og bærekraftig næring basert på oppdrett av torsk gjennom en fokusert, samordnet og langsiktig offentlig medvirkning. Strategiplanen er utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe nedsatt av Regjeringsutvalget for marin verdiskaping, der også Norges forskningsråd og SND har vært representert.

Strategiplanen finner du her
(pdf-format)

Forslag til nasjonal strategiplan for torskeoppdrett