Forsiden

Forslag til regler om arbeidsgivers adgang til ansattes e-post mv.

Høringsfrist: 17. januar 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Departementene
Arbeidsforskningsinstituttet AS
Arbeidsretten
Datatilsynet
Departementenes Servicesenter
Direktoratet for arbeidstilsynet
Fylkesmennene
Konkurransetilsynet
Petroleumstilsynet
Riksmeklingsmannen
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens Pensjonskasse
Statsbygg
Utdanningsdirektoratet
Frittstående skoler
Friskoleorganisasjonene
Private høyskoler
Landsorganisasjonen i Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Akademikerne
Unio
Arbeidssøkerforbundet (AFO)
Forbrukersamvirkets Lederforbund
Luftfartens Funksjonærforening
Lederne
NITO
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Flygerforbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
ALT
Norsk Journalistlag
Norsk Kabinforening
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skuespillerforbund
Norske Meierifolks Landsforening
Olje- og energikartellet
Den norske jordmorforening
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Landbrukets Arbeidsgiverforening
Maskinentreprenørenes Forbund
Norges Apotekerforening NAF
Arbeidsgiverforening NAVO
Norges Rederiforbund
Norges Taxiforbund
Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo)
Bedriftsforbundet
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Arbeidersamvirkenes Landsforening
KA
KS
Arbeidsmiljøsenteret
Den Norske Advokatforening
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Forskningstiftelsen FAFO
Institutt for Samfunnsforskning
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen

Innkomne høringsuttalelser er gjengitt i tif- eller rtf-format, hvis ikke annet er oppgitt.

Akademikerne (PDF) (24.01.07)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (22.01.07)
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) (17.01.07)
Arbeidsgiverorganisasjonen for samvirkeforetak (15.01.07)
Arbeidsgiverforeningen NAVO (16.01.07)
Arbeidsrettens leder (08.01.07) – ingen merknader
Barne- og likestillingsdepartementet (12.01.07)
Bedriftsforbundet (16.01.07)
Coop NKL BA (09.01.07)
Dag Wiese Schartum, professor dr. juris UiO (17.01.07)
Datatilsynet (22.01.07)
Den norske advokatforening (24.01.07)
Departementenes servicesenter (15.01.07)
Direktoratet for arbeidstilsynet (PDF) (16.01.07)
eforum i Standard Norge (18.01.07)
Elektronisk Forpost Norge (PDF) (18.01.07)
Finansdepartementet (26.01.07)
Finansnæringens Arbeidsgiverforening (12.01.07)
Fiskeri- og kystdepartementet (16.01.07)
Forsvarsdepartementet (18.01.07)
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (16.01.07)
Fylkesmannen i Rogaland (03.01.07)
Fylkesmannen i Vestfold (11.01.07)
Fylkesmannen i Østfold (PDF) (17.01.07)
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (17.01.07)
Hans J. Kotthaus (20.10.06)
Helse- og omsorgsdepartementet (17.01.07)
Høgskolen i Sør-Trøndelag (23.01.07)
Høgskolen i Telemark (09.01.07)
IKT Norge (17.01.07)
Justervesenet (19.12.06)
Justis- og politidepartementet (26.01.07)
KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (24.01.07)
Kommunal- og regionaldepartementet (12.01.07)
KS (PDF) (29.01.07)
Kultur- og kirkedepartementet (03.11.06) – ingen merknader
Kunnskapsdepartementet (23.01.07)
Kystdirektoratet (16.01.07)
Landbrukets Arbeidsgiverforening (17.01.07)
Landbruks- og matdepartementet (17.01.07) – ingen merknader
Landsorganisasjonen i Norge (12.01.07)
Lånekassen (18.01.07) – ingen merknader
Maskinentreprenørenes forbund (08.01.07)
Miljøverndepartementet (16.01.07) – ingen merknader
Norges Ingeniørorganisasjon (17.01.07)
Norges rederiforbund (22.12.06)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (03.01.07)
Norges veterinærhøgskole (17.01.07)
Norsk flytekniker organisasjon (17.01.07)
Norsk lærerakademi lærerhøgskolen (19.12.06)
Norsk presseforbund (PDF) (19.01.07)
Norsk senter for informasjonssikring (PDF) (17.01.07)
Norsk Sjøoffisersforbund (19.10.07) – ingen merknader
Norwegian UNIX User Group (PDF) (NUUG) (17.01.07)
Næringslivets hovedorganisasjon (16.01.07)
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (PDF) (08.01.07)
Olje- og energidepartementet (16.01.07)
Oljedirektoratet (11.01.07)
Oslo bolig- og sparelag (17.01.07)
Petroleumstilsynet (PDF) (08.01.07)
Politidirektoratet (14.12.07)
Post- og teletilsynet (08.01.07)
Pronorm AS (18.01.07)
Riksarkivaren (20.12.06)
Samferdselsdepartementet (25.01.07)
Samisk høgskole (17.01.07)
Statens jernbanetilsyn (08.01.07)
Statskonsult AS (17.01.07)
Steenstrup Stordrange (17.01.07)
Studentenes Landsforbund (17.01.07)
Symatec Norway AS (17.01.07)
Telenor ASA (PDF) (17.01.07)
Teletopia (PDF) (18.01.07)
Toll- og avgiftsdirektoratet (08.01.07)
UNIO (PDF) (29.01.07)
Universitetet for miljø- og biovitenskap (19.01.07)
Universitetet i Bergen (17.01.07)
Universitetet i Oslo (18.01.07)
Universitetet i Tromsø (17.01.07)
Utenriksdepartementet (26.01.07) – ingen merknader
Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS (24.01.07)
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (22.01.07)