Forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2007