Forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2007