Forslag til strategi for økt konkurransekraft i havbruksnæringen

Rapport utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe under Regjeringsutvalget for marin verdiskaping (RMV) - ferdigstilt våren 2003

Forslag til strategi for økt konkurransekraft i havbruksnæringen

Rapport utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe under Regjeringsutvalget for marin verdiskaping (RMV) - ferdigstilt våren 2003

Last ned rapporten
(pdf-format – 897kB)