Høring - Forslag om endring i forskrift om regulering av eksport av fisk og fiskevarer og forskrift om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.11.2016