Forsøk med differensiert oppgavefordeling

På vegne av Kommunal- og regionaldepartementet har Agenda evaluert forsøk med oppgavedifferensiering i kommunene. Forsøkene startet i 2004 og har pågått i Båtsfjord (videregående opplæring), Trondheim (barnevern), Oslo (arbeidsmarked og forsøpling i uterom) Valdres og Nord-Gudbrandsdal (BU-midler), Kristiansand, Stavanger og Bergen (kulturminne) og Drammen (vei, trafikkskilt og vegmerking).