Forsvinner det kommunale selvstyret i statlig klagebehandling?

Denne rapporten er utarbeidet for KS på oppdrag fra KRD. Problemstillingen er det kommunale selvstyrets status ved statlig klagebehandling av kommunale vedtak.

Denne rapporten er utarbeidet for KS på oppdrag fra KRD. Problemstillingen er det kommunale selvstyrets status ved statlig klagebehandling av kommunale vedtak.