Forsvinner det kommunale selvstyret i statlig klagebehandling?

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Denne rapporten er utarbeidet for KS på oppdrag fra KRD. Problemstillingen er det kommunale selvstyrets status ved statlig klagebehandling av kommunale vedtak.

Denne rapporten er utarbeidet for KS på oppdrag fra KRD. Problemstillingen er det kommunale selvstyrets status ved statlig klagebehandling av kommunale vedtak.