Forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen

En vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Forfattere
Ulf Winther,
Roger Richardsen: SINTEF Fiskeri og havbruk
Ruth Kongsvik Brandvik, Lars Liabø, Andrea Viken: Kontali Analyse
Heidi Bull-Berg, Lars Vik: SINTEF Teknologi og samfunn

Last ned rapporten  (pdf-format)