Høring - Forvaltningsreformen - høringsnotat med lovforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.02.2009