Forvaltningsutsyn

Staten - Fakta om størrelse, struktur og endring

Forvaltningsutsyn gir en samlet og bred fremstilling om tilstanden og utviklingen i statsforvaltningen. Søkelyset settes på fakta om struktur, størrelse og endring. Publikasjonen presenterer data som belyser viktige reformer, organisering, samfunnsøkonomi, personale og et internasjonalt perspektiv.

ForvaltningsutsynMed publikasjonen Forvaltningsutsyn utgir departementet for første gang en samlet og bred fremstilling om tilstanden og utviklingen i statsforvaltningen. Søkelyset settes på fakta om struktur, størrelse og endring. Publikasjonen presenterer data som belyser viktige reformer, organisering, samfunnsøkonomi, personale og et internasjonalt perspektiv.