FoU innen fiskeri og havbruk, havner og infrastruktur for sjøtransport

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Fiskeridepartementet