FoU innen fiskeri og havbruk, havner og infrastruktur for sjøtransport

Klikk her for å laste ned dokumentet i PDF