Frå politiske rettar til politisk makt

Utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet i høvet 100 års jubileet for allmenn

Av Yngve Flo og Jacob Aars, UNI Rokkansenteret

Det er gått 100 år sidan kvinner fekk ålmenn kommunal røysterett på lik line med menn, og samstundes det same høvet til å erobre kommunale verv, som folkevalde representantar. Lovvedtaket våren 1910 var ei viktig hending, ikkje berre i norsk kvinnehistorie, men i landets ålmenne politiske historie.