Fristen for ordførerne til å komme med forslag til regelverksforenklinger gikk ut 25. september

Fristen for ordførerne til å komme med forslag til regelverksforenklinger gikk ut onsdag 25. september

Til ordføreren

Som en del av arbeidet med modernisering av offentlig sektor vil regjeringen arbeide for forenkling av den delen av statlig regelverk som er spesielt rettet mot kommunesektoren. Formålet er å gi kommuner og fylkeskommuner større handlingsrom og redusere detaljnivået.

Selv om det allerede foreligger en oversikt over regelverk som bør forenkles, er jeg ikke tilfreds med resultatene av arbeidet så langt. Den 4. september avholdt jeg en idédugnad i Oslo hvor 20 ordførere og rådmenn var invitert for å bringe frem ytterligere forenklingsforslag. Blant annet kom det forslag om å forenkle klassedelingsreglene, delegasjonsbestemmelsene i alkoholloven og rapporteringskravene.

For å favne videre enn de 20 som var invitert, oppfordrer jeg med dette alle dere ordførere til å komme med tre forenklingsforslag hver, enkelt beskrevet på tilsammen ca. 1 A4-side. Jeg ser for meg denne innfallsvinkelen: ”hvis jeg var kommunalminister for én dag med frie fullmakter til å fjerne regler, hvilke tre regler eller regelsett ville jeg ha fjernet først?"

Svaret kan sendes til meg på e-post innen 25. september med overskriften "Statsråd for en dag".

Med hilsen

Erna Solberg