Fylkeskommunal oppgavedifferensiering

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Rapport fra innledende undersøkelser utført av NIBR

Rapport

Fylkeskommunal oppgavedifferensiering

Rapport fra innledende undersøkelser utført av NIBR

April 2006