Generisk konkurranse i legemiddelmarkedet - høring

Høringsfrist 30. juni 2004

Som et ledd i en bred gjennomgang av legemiddelpolitikken vurderer Helsedepartementet ulike tiltak for å utnytte generisk konkurranse i legemiddelmarkedet. saken er sendt på høring 30. april, med høringsfrist 30. juni 2004.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsfrist: 30. juni 2004