Gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifisering (eID) og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked - høring

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.03.2016