Høring av forslag om gjennomføring av EU-direktiv om miljøansvar

– forslag til endringer av vassdragsreguleringsloven, forurensningsloven, genteknologiloven og vannressursloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2012