Gjennomgang av forskningsstiftelsen Rubin

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Gjennomgang av forskningsstiftelsen Rubin

SINTEF Bedriftsutviklings sluttrapport fra januar 2011