Gjennomgang av forskningsstiftelsen Rubin

Gjennomgang av forskningsstiftelsen Rubin

SINTEF Bedriftsutviklings sluttrapport fra januar 2011