Gjennomgang av virkemidler for kommersialisering av forsknigsresultater

I forskningsmeldingen ”Vilje til forskning” ble det slått fast at de offentlige virkemidlene rettet mot kommersialisering av forskningsresultater skulle gjennomgås. Nærings- og handelsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har bestilt en ekstern utredning for å følge opp dette.

Utredningsoppdraget ble utlyst og Einar Rasmussen fra Handelshøyskolen i Bodø fikk oppdraget, i samarbeid med forskere fra Nordlandsforskning og NTNU.

Klikk på denne lenken for å lese rapporten