Gjennomgang og vurdering av SIVAs utenlandsvirksomhet

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Utarbeidet av en prosjektgruppe i Nærings- og handelsdepartementet og lagt fram 16. desember 2002

Gjennomgang og vurdering av SIVAs utenlandsvirksomhet

Utarbeidet av en prosjektgruppe i Nærings- og handelsdepartementet

16. desember 2002