Globalisering og ulikhet

Verdens inntektsfordeling oglevestandard 1960 - 1998 (PDF-format)

Globalisering og ulikhet

Verdens inntektsfordeling og
levestandard 1960 - 1998

(also in english) (PDF-format)

Dette dokumentet er lagret som en PDF-fil. For å kunne lese denne
må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin.
Programmet er gratis og kan lastes ned fra
http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Klikk her for å laste ned dokumentet