Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Grans Eiendom AS

Vi viser til søknad datert 24. mars 2014 om unntak fra aksjeloven § 8-10 første ledd. Vi viser også til e-post datert 1. september 2014 samt e-postutveksling og telefonsamtaler mellom Mette Gro Knudsen i Handelsbanken og Ellen K. Gran i Grans Eiendom AS og saksbehandlerne i departementet i september og oktober 2014.

Gjennomgang av saken viser at de sikkerheter som Grans Eiendom AS ønsker å stille i forbindelse med finansieringen av den nå ferdig utbygde lagerhallen, faller inn under forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10.

Vår vurdering er gjort med utgangspunkt i følgende saksopplysninger fra søker:

  • På søknadstidspunktet var et lager under oppføring på tomten. Målselskapet sto selv for byggingen og var dermed ikke et rent eiendomsselskap.
  • Banken hadde på søknadstidspunktet bare pant i aksjene i det oppkjøpte selskapet hvilket ikke krever unntak fra aksjeloven.
  • Nå er lageret ferdig oppført og utleid.
  • Målselskapet er nå et rent eiendomsselskap i henhold til unntaksforskriften.
  • Målselskapet kan med hjemmel i unntaksforskriften gi banken pant i eiendommen som sikkerhet for oppkjøpslånet.

Det er dermed ikke behov for å søke departementet om unntak fra aksjeloven § 8-10.

Søknaden er trukket og videre behandling av saken avsluttes fra departementets side.