Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser (Kap 1400 post 70) - Høring

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endring av regelverket for tilskudd til miljøorganisasjoner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.05.2016