Rundskriv H-1/13 Statsbudsjettet 2013 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

Vedlegg: Statlige overføringer til kommunesektoren 2012 og 2013