h-notat 05.03.2002

Forskrift om endring av forskrift 14. september 1971 nr. 1 om frivillig registrering av skipsrederier (Forskrift nr. 48)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: