Halvårsrapport fra utdanningsråden i Brussel

I sin halvårsapport beskriver utdanningsråd Bjørn Tore Kjellemo ved den norske EU-delegasjonen de viktigste sakene på utdanningsområdet i EU i perioden august til desember 2006. (02.01.07)

Halvårsrapport fra utdanningsråden i Brussel

I sin halvårsapport beskriver utdanningsråd Bjørn Tore Kjellemo de viktigste sakene på utdanningsområdet i EU i perioden august til desember 2006. Kjellemo skisserer også hva som antas å bli de viktige sakene under det tyske formannskapet våren 2007.

Les rapporten fra den norske EU-delegasjonen her