Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner 2004-2006

Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner 2004-2006

Med sykehusinfeksjon menes en infeksjon som oppstår under eller etter og som følge av opphold i sykehus eller annen helseinstitusjon. Handlingsplanen retter seg primært mot å forebygge infeksjoner i sykehus, både offentlige og private. Planen er også ment som en rettesnor for forebygging av infeksjoner i kommunale institusjoner, og i innsatsområde 5 om revisjon av regelverket vil forebygging av infeksjoner i kommunale institusjoner bli vurdert særskilt.

Handlingsplanen finner du her