Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2016 – 2020)

Handlingsplanen fastsetter mål og tiltak for å redusere avhengigheten av plantevernmidler, og for å redusere risikoen for negative virkninger av bruken av plantevernmidler på helse og miljø. Handlingsplanen vil gjelde i perioden 2016-2020, og er den femte i rekken.

Fruktblomstring.
Fruktblomstring. Foto: Landbruks- og matdepartementet