Handlingsplan for kultur i Nordområdene "Mulighetenes landsdel"

Kultur- og kirkeminister Trond Giske presenterte mandag 7. september 2009 handlingsplanen for kultur i Nordområdene i Tromsø bibliotek.

Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur i Nordområdene

Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur i Nordområdene er et ledd i Regjeringens nordområdestrategi, som innebærer en nasjonal satsing på bosetting, arbeid, verdiskaping, utdanning, kultur og kontakt over grensene i nord. Handlingsplanen skal blant annet synliggjøre kulturfeltets bidrag til utvikling i nordområdene.