Handlingsplanen for søkerlandene til EU 2001-2003. Rapport

Handlingsplanen for søkerlandene til EU 2001-2003. Rapport

Utvidelsen av EU vil ha stor betydning for Norge. Regjeringen vedtok derfor i 2001 å etablere en Handlingsplan for de land som søkte om EU-medlemskap. Dette initiativet fikk navnet Handlingsplanen for søkerlandene til EU.

Målet til Handlingsplanen har vært å øke kontakten og samarbeidet mellom Norge og det enkelte søkerland. Til sammen har Norge gitt 285 millioner kroner i økonomisk støtte til over 700 prosjekter fra 2001 til 2003.

Denne webrapporten gir smakebiter på det store engasjementet som er vist og de konkrete resultater som er oppnådd.

 


Tekst/tilrettelegging: Lars-Erik Hauge